PROJECTMANAGEMENT

ECPM levert kennis en capaciteit om uw projectdoelen te realiseren. ECPM heeft ruime ervaring opgedaan in het leiden en realiseren van multi-disciplinaire (railinfra) projecten. Dit betreft zowel nieuwbouw- alsmede vernieuwingsprojecten. Het beheersen van de aspecten Tijd en Geld worden door ECPM gezien als de pijler voor een succesvol project.  


Definities Project

project; vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct;

Een project is een in tijd en kosten beperkte werkzaamheid die een verzameling vooraf gedefinieerde resultaten oplevert, van gedefinieerde kwaliteit en eisen;

Projecten zijn tijdelijke structuren, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen, gericht op het realiseren van een concreet resultaat binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit (Projectmatig Creëren);

Projecten zijn tijdelijke, resultaatgerichte samenwerkingsverbanden tussen mensen, die gebruik maken van schaarse middelen (PMW);

Een project is een managementomgeving met als doel het opleveren van één of meerdere businessproducten conform een gespecificeerde businesscase (PRINCE2);

Een project is een unieke set van gecoördineerde activiteiten, met vastgestelde begin- en eindpunten, uitgevoerd door een individu of organisatie, om specifieke doelen te bereiken binnen een vastgestelde tijd, een vastgesteld budget en binnen vastgestelde randvoorwaarden. (ISO 10006);