CONTRACTMANAGEMENT

ECPM adviseert en levert capaciteit bij het opstellen, aanbesteden of inschrijven (tenderen) en uitvoeren van contracten in weg- en waterbouwsector voor zowel de publieke als de private sector. En dan bij voorkeur complexe innovatieve contracten (DBFM, UAV-GC) voor infrastructurele projecten in Nederland. 

ECPM is erop gebrand om de belangen van zijn opdrachtgevers te bewaken en deze binnen de gestelde kaders (van het contract) maximaal te benutten.

Een optimaal resultaat behalen door het creëren en beheren van klant-/leveranciersrelaties, formeel én informeel, contractueel en contactueel, gebaseerd op heldere, duidelijke afspraken en informatie, waarbij continu rekening gehouden wordt met wijzigende omstandigheden en veranderende verwachtingen.

U kunt ECPM onder andere inschakelen voor:

  • Review en /of opstellen van een inkoopstrategie;
  • Adviseren, opstellen en reviewen van contractdocumenten (RAW, UAV-GC, DBFM);
  • Review en / of ondersteuning van aanbestedingprocedures (o.a weging en beoordeling EMVI criteria);
  • Review en / of ondersteuning van inschrijvings- of tenderprocedures;
  • Contractmanagement en -advisering (OG/ON) tijdens de uitvoering van het project;
  • Beheersing van risico's, afwijkingen, wijzigingen, claims en schades;
  • Projectverantwoording- en voortgangsrapportages.
  • Secondopinion
  • Contractanalyses