RECONSTRUCTIE UTRECHTSE STRAAT AMSTERDAM

Spoorwerk Utrechtsestraat

ustraat1

Werk in uitvoering

ustraat3

Impression Utrechtsestraat

ustraat2

Begin 2012 is Dura Vermeer gestart met de uitvoering van 2e fase reconstructie Utrechtsstraatweg te Amsterdam. Wij hebben IBA/DIVV geadviseerd en begeleid in de wijze van aanbesteding en selectie van aannemers. 

Werkzaamheden in opdracht van IBA/DIVV:

Opstellen aanbestedingsleidraad 

Advies aannemersselectie

Advies toepassen EMVI criterai

Review aanbestedingsdocumenten

Advies gunning